Alex & Azra fra planeten Aloria

af Redux – affald og genbrug

Start med spørgsmål 1 nedenfor. Når der er blevet svaret på spørgsmålet, skal I klikke på det, og svaret vil komme frem. Næste gang tager I spørgsmål 2 og så videre.

Genbrug er, når man bruger en genstand igen. Genanvendelse er, når man laver genstanden om til materiale, som man kan lave nye genstande af. 

Det betyder at brænde affald og udnytte varmen til energi (forbrænding).

Når man graver affald ned i et stort hul, fordi det hverken kan genbruges, genanvendes eller energiudnyttes (brændes).