Syntaxia:
Fanget i almen sprogforståelse

Minlæring 2021

"Charlotte har med andre ord kunnet rådgive os hele vejen fra det spæde idéplan til den færdige bestilling. På baggrund af ovenstående kan vi kun give New Moments Games vores varmeste anbefalinger til enhver virksomhed, der overvejer at kaste sig ud i brætspilsudvikling."
01.

Historien

Kort resumé af historien

“Hvor er vi?!” spørger I forskrækket, da I er kommet på fødderne. Svaret kommer fra en hæslig enøjet fugl: “Syntaxia”, skræpper den. “Den Øverste har besluttet, at I skulle sendes hertil. I er jo tydeligvis sprognægtere – I ved, mennesker der gør oprør mod al sproglig opmærksomhed?” 

I står helt paffe – I aner jo ikke, hvad fuglen snakker om!

“Hahaha! I tåber!” ler fuglen. “Man forlader ikke bare lige Syntaxia, når først man er blevet sendt hertil. Men hvis I ønsker at finde en vej ud, må I tage den op med Den Øverste. Følg hovedvejen, så kommer I til hendes fæstning. Men pas på væsnerne, der bor her. De vil ikke tøve med at slå jer ihjel!”

intro2
02.

Om spillet

Syntaxia: Fanget i almen sprogforståelse er et læringsspil målrettet kurset AP (Almen Sprogforståelse) på ungdomsuddannelserne HHX og STX. 

I spillet skal eleverne inddeles i hold og samarbejde om at rejse rundt til de forskellige regioner på spillepladen og dermed til sidst slippe ud af Syntaxia. I hvert område skal eleverne forsøge at slippe væk fra Sprognægterne, der raserer i Syntaxia ved at løse grammatiske opgaver forbundet med regionens grammatiske emne (fx syntaksanalyse og latin).

 

subjekt1
03.

Didaktiske overvejelser

I Syntaxia skal eleverne samarbejde om at løse grammatik- og kommunikationsopgaver. Syntaxia-universet tager afsæt i det funktionelle sprogsyn – dels fordi spillet er designet til at give eleverne en god forståelse for kontekstualiseret grammatik og grammatikkens anvendelighed, og dels fordi spillet bringer elevernes kommunikative evner i spil og lægger op til en mundtlig klassediskussion om grammatikkens funktion.

intro7
04.

Andre informationer

Syntaxia er udviklet for Minlæring – et førende digital forlag inden for læremidler til sprogfagene i gymnasiet og folkeskolens ældste klasser.

Illustrationer: Jerry Padilla

Charlotte Hummeluhr og New Moment Games har været en del af projektet som spilkonsulent.

Læs mere om spillet her.

syntaxia-charlotte2

How to play

Her kan du se, hvordan du spiller Syntaxia.
Videoen er produceret af Minlæring.